جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری پرورش زنبور عسل - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری پرورش زنبور عسل - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: پرورش زنبور عسل، پرورش ملکه و اصلاح نژاد زنبور عسل، آفات و بیماری های زنبور عسل، محصولات زنبور عسل، گیاه شناسی عمومی، حشره شناسی کشاورزی، ابزار و وسایل زنبورداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).