جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری پرورش اسب - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری پرورش اسب - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تغذیه اسب، پرورش و نگهداری اسب، اصول ژنتیک و اصلاح نژاد اسب، اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های اسب (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).