جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز ویروس شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز ویروس شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و سی و یکم
– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در تزاحم بین واجب مشروط به قدرت شرعیه و واجب مشروط به قدرت عقلیه کدام یک مقدم می شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مکلف مخیر است،‌ زیرا هر دو واجب مشروط به قدرت هستند.
2) واجبی مقدم است که مکلف زودتر شروع به امتثال آن کند،‌ ولو به این نحو که مشغول مقدمات آن شود.
3) واجب مشروط به قدرت شرعیه،‌ زیرا با وجود چنین واجبی عقل مکلف را قادر به
... بیشتر