جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری هماتولوژی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری هماتولوژی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، خون شناسی و بانک خون، بیوشیمی، ایمنی شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش شصت و چهارم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام مورد از شرایط راوی است که به عقیده صاحب درایه الحدیث در اطمینان به صدور روایت،‌ مدخلیت دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) عقل،‌ عدالت
2) عقل،‌ ضبط
3) ضبط،‌ عدالت
4) ضبط،‌ اسلام
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) -
... بیشتر