جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری هماتولوژی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری هماتولوژی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، خون شناسی و بانک خون، بیوشیمی، ایمنی شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و نود و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از عوامل زير سبب پديده جابجايي در عکس هوايي نمي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اثر پستي و بلندي زمين    
2) اثر افقي نبودن صفحه فيلم
3) زاويه تابش نور
4) اشکال فني در اجزاء دوربين
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور،
... بیشتر