جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای / کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای نقشه کشی معماری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای نقشه کشی معماری - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس شناخت مواد و مصالح (15 سوال) - درس آشنایی با بناهای تاریخی (15 سوال) - درس عناصر و جزئیات (10 سوال) - درس مبانی هنرهای تجسمی و طراحی معماری (15 سوال) - درس ترسیم فنی و نقشه کشی معماری (15 سوال) - درس تأسیسات ساختمان (10 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).