جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد نقشه کشی معماری - معماری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد نقشه کشی معماری - معماری - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: شناخت مواد و مصالح (15 سوال)، آشنایی با بناهای تاریخی (15 سوال)، عناصر و جزئیات (10 سوال)، مبانی هنرهای تجسمی و طراحی معماری (15 سوال)، ترسیم فنی و نقشه کشی معماری (15 سوال)، تاسیسات ساختمان (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).