جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: شناخت و خواص مواد (10 سوال)، اجزای ماشین (10 سوال)، اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه (10 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، نقشه کشی (25 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).