جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد نقشه برداری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد نقشه برداری - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: نقشه برداری (25 سوال)، روش های تعیین موقعیت (10 سوال)، فتوگرامتری مقدماتی (10 سوال)، کارگاه محاسبه و ترسیم (10 سوال)، هندسه و مساحی (15 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).