جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد نقشه برداری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد نقشه برداری - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: نقشه برداری (25 سوال)، روش های تعیین موقعیت (10 سوال)، فتوگرامتری مقدماتی (10 سوال)، کارگاه محاسبه و ترسیم (10 سوال)، هندسه و مساحی (15 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

  • آیا امسال نیز آزمون دکتری سراسری و دکتری آزاد بصورت مشترک برگزار خواهند شد؟
    جواب: بله امسال نیز به روال چند سال گذشته این دو آزمون در هم ادغام شده اند.
  • زمان دریافت ورود کارت ورود به آزمون دکتری چه زمانی است؟
    جواب: زمان و شیوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری چند روز پیش از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.
  • چه تفاوتی در منابع آزمون دکتری سراسری و دکتری آزاد وجود دارد؟
    جواب: با توجه به ادغام شدن این دو آزمون، منابع هر دو آزمون دکتری سراسری و دکتری آزاد مشترک می باشند.
  • مطالعه چه منابعی را برای شرکت در آزمون ورودی دکتری سراسری و آزاد پیشنهاد می کنید؟
    جواب: بهترین منابع همان کتب معرفی شده توسط وزارت علوم می باشند. با توجه به محدودیت زمانی و رقابت شدید میان شرکت کنندگان، مطالعه جزوات، نکات کلیدی و مرور نمونه سوالات آزمون های برگزار شده سال های قبل نیز توصیه می گردد.