جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / نانوتکنولوژی پزشکی کتاب هدیه دهید

نانوتکنولوژی پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بیوشیمی (2)، شیمی (2)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، فیزیولوژی (1)، بیوفیزیک (2)، مقدمه ای بر نانوتکنولوژی (3)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و چهل و نهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اين فيلسوف معتقد بود که بقاي دموکراسي در گروه رهبري جامعه توسط افراد نابغه و پرهوش است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ارسطو   
2) سقراط
3) افلاطون
4) بقراط
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اولين قدم در ساخت يک آزمون هوش است.   
... بیشتر