جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / میکروب شناسی - باکتری شناسی کتاب هدیه دهید

میکروب شناسی - باکتری شناسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (باکتری، تک یاخته، قارچ، ویروس)، ایمنی شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاه و دوم
- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - خطر کدام یک از موارد زیر برای بیمار مبتلا به بدخیمی مولتیپل میلوما بیشتر تهدید کنننده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نارسایی کبد
2) نارسایی ریه
3) نارسایی کلیه
4) کم خونی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 2 از
... بیشتر