جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / مکانیک تعمیرات نیروگاه - گرایش گازی امروز جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

مکانیک تعمیرات نیروگاه - گرایش گازی