جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاه - گرایش گازی کتاب هدیه دهید

مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاه - گرایش گازی