جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاه ها - گرایش بخار کتاب هدیه دهید

مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاه ها - گرایش بخار