جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری موسیقی (نوازندگی موسیقی ایرانی) کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری موسیقی (نوازندگی موسیقی ایرانی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تاریخ موسیقی، تئوری موسیقی، سازشناسی ایران و جهان، آزمون عملی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).