جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری موزه داری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری موزه داری - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، موزه داری، آسیب شناسی و فن شناسی آثار، خط و کتابت، باستان شناسی و روش های آن (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).