جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری، پایگاه داده پیشرفته، سیستم عامل پیشرفته، مهندسی نرم افزار پیشرفته، شبکه های کامپیوتری پیشرفته، معماری کامپیوتری پیشرفته، پیشرفته VLSI، هوش مصنوعی پیشرفته، سیستم های هوشمند (شبکه های عصبی، سیستم فازی و پردازش تکامل)، ریاضیات مهندسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هفتاد و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام بيماري رنگ ادرار ارغواني مي گردد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) فنيل کيتون يوريا
2) آلکاپتون يوريا
3) پورفيرين يوريا
4) اينديکان يوريا

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بيماري عدم تحمل فروکتوز فعاليت کدام آنزيم در کبد کاهش يافته است؟
1) آلدولاز
2) کتولاز
3) الاستاز
4) انولاز
... بیشتر