جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیونسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و شصت و دوم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام اصطلاح، براي معرفي بازمانده جهت گيري ميدان مغناطيسي کره زمين در سنگ هاي آذرين به کار مي رود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مغناطيس پس مانده اوليه
2) مغناطيس پس مانده ثانويه
3) مغناطيس پس مانده حرارتي
4) مغناطيس پس مانده تخريبي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 2
... بیشتر