جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد مهندسی پزشکی - بیومکانیک - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد مهندسی پزشکی - بیومکانیک - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس ها و منابع آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی، مکانیک سیالات در سیستم های بیولوژیکی، بیومکانیک عمومی، اجزاء محدود، مکانیک محیط های پیوسته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و شصت و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تئوري سازگاري در آسايش حرارتي مبتني بر مطالعات ............. است. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) اقليمي
2) تطبيقي
3) آزمايشگاهي
4) ميداني

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فناوري نانو درعرصه هاي مختلف معماري و مهندسي وارد گرديده است به جز:
1) ترميم مصالح و مواد
2) بهينه سازي و ارتقاي عملکرد فناوري هاي
... بیشتر