جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ای - چرخه سوخت - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ای - چرخه سوخت - سوالات، جزوات، منابع و ...

 

 

 

 

سرفصل :

لیست سرفصل ها و برنامه درسی دروس اختصاصی رشته مهندسی هسته ای چرخه سوخت (زیرگروه مهندسی شیمی) - گروه فنی و مهندسی دکتری سراسری نیمه متمرکز (نسخه بازنگری شده کمیسیون برنامه ریزی آموزشی):

- جداسازی ایزوتوپی

- پسمانداری

- مواد هسته ای

- مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرایندی

- طراحی و ساخت سوخت هسته ای

- مواد هسته ای پیشرفته

- پسمانداری پیشرفته

- شیمی و فرایند توید رادیو ایزوتوپ

فایل سرفصل مهندسی هسته ای چرخه سوخت: سرفصل-و-برنامه-درسی-دکتری-تحصصی-وزارت-علوم-مهندسی-هسته-ای-چرخه-سوخت.pdf


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاه و ششم ( بیشتر ... )