جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد مهندسی نساجی - شیمی نساجی کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد مهندسی نساجی - شیمی نساجی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات عالی، آمار، کامپیوتر، فیزیک الیاف پیشرفته، دینامیک نخ، تئوری ساختمان پارچه، مکانیک ساختمانی نخ، شیمی فیزیک جذب رنگ، تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس نظر خانم «مري ريچموند» .............. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) رفاه کودک و رفاه خانواده يک موضوع واحد تلقي مي شود.
2) توزيع مجدد درآمد بايد منجر به انتقال واقعي قدرت خريد به گروه هاي کم درآمد گردد.
3) سه شاخص اصلي توسعه انساني عبارتند از: سطح سواد،‌ قدرت خريد و طول عمر توام با سلامتي.
4) مراد از ضرر مادر زيان بدني و زيستي در هنگـــام بارداري هاي مکرر
... بیشتر