جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نساجی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نساجی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: فیزیک الیاف، مقاومت مصالح، شیمی آلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و پنجاه و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام مـورد مــلاک مهم تري در ارزيابي علمي بـودن نظــريه ها مي باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ساده بودن
2) آزمون پذيري
3) تعميم پذيري
4) مثمرثمر بودن

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت،‌ بيانگر پايايي تشخيص است؟
1) اتخاذ رويکرد نظري،‌ ثبات تشخيص را افزايش
... بیشتر