جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نساجی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نساجی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: فیزیک الیاف، مقاومت مصالح، شیمی آلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هشتاد و سوم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) علاوه بر میزان رشد جمعیت چه عوامل دیگری بر تعداد دانش آموزان یک مقطع تحصیلی تاثیرگذار هستند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پوشش تحصیلی
2) ساختار هرم سنی
3) بهبود کیفیت آموزش
4) ساختار هرم سنی و پوشش تحصیلی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال
... بیشتر