جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مکانیک - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مکانیک - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته مهندسی مکانیک دربرگیرنده رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک، مهندسی پزشکی، مهندسی تسلیحات، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی فناوری ماهواره، مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک می باشد.
رشته مهندسی مکانیک از زیرمجموعه مهندسی مکانیک شامل 9 گرایش ساخت تولید، طرای کاربردی، تبدیل انرژی، سیستم محرکه خو.درو، طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، سازه بدنه خودرو، موادمرکب، طراحی و ساخت خودروهای نظامی، جوش، رشته مهندسی پزشکی از زیرمجموعه مهندسی مکانیک شامل 3 گرایش بیومکانیک، توان بخشی، ورزش، رشته مهندسی تسلیحات از زیرمجموعه مهندسی مکانیک شامل 1 گرایش سلاح، رشته مهندسی سیستم های انرژی  از زیرمجموعه مهندسی مکانیک شامل 3 گرایش تکنولوزی انرژی، انرژی و محیط زیست، سیستم های انرژی، رشته مهندسی هسته ای از زیرمجموعه مهندسی مکانیک شامل 4 گرایش کاربرد پرتوها، گداخت هسته ای، راکتور، پرتوپزشکی

 


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش شصت و سوم ( بیشتر ... )