جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی (بیومکانیک)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سوم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصطلاح wear & tear به کدام عارضه دلالت دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آرتريت عفوني
2) استئوآرتروز ثانويه
3) استئوآرتروز اوليه
4) آرتريت غيرعفوني
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در
... بیشتر