جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی) - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نهم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در ماشین بویین پیچی نامشخص،‌ با افزایش قطر بسته،‌ دور بسته .............. و دور درام ............... سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کاهش یافته - ثابت باقی می ماند.
2) ثابت مانده - کاهش می یابد.
3) ثابت مانده - افزایش می یابد.
4) افزایش یافته - ثابت باقی می ماند.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»


... بیشتر