جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (سازه و بدنه) کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (سازه و بدنه)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هفتاد و هفتم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) –  در نظریه جانسون - لیرد بازنمایی ذهنی براساس کدام نظام صورت می گیرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مدل های ذهنی
2) منطق گزاره ای
3) قاعده های صوری
4) طرح واره های محتواخاص
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري
... بیشتر