جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو (سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو (سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان) - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش شصت و چهارم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ایران چه زمانی رسماً عضو «کنوانسیون مبارزه با بیابان زدایی» گردید؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) موقع نهایی شدن متن
2) زمان امضا معاده در پاریس
3) تصویب کنوانسیون توسط مجلس
4) پیگیری سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 2 از سری سوالات و
... بیشتر