جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مکاترونیک - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مکاترونیک - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش هفتاد و دوم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – ماجرای شهر شیر (تخت سلیمان) و داستان حضرت مریم (س) در کدام سفرنامه ذکر شده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ناصر خسرو
2) کلاویخو
3) مارکوپولو
4) ابودلف
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»


... بیشتر