جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی محیط زیست - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی محیط زیست - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ریاضیات، مکانیک سیالات، شناخت محیط زیست (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هفتادم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کاهش دما در یک بسته هوای صعودکننده که به حالت اشباع رسیده است در مقایسه با صعود بسته هوای خشک چگونه است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) در حالت کلی کاهش دما با افزایش ارتفاع در این حالت بیشتر از کاهش دما در هوای خشک است.
2) در حالت کلی کاهش دما با افزایش ارتفاع در این حالت برابر با کاهش دما در هوای خشک است.
3)
... بیشتر