جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنی - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنی: امور زراعی (همه گرایش ها) - باغبانی (همه گرایش ها) - تکنولوژی تولید برنج - تکنولوژی تولید گندم و جو - تکنولوژی تولید و فرآوری پسته - تکنولوژی گیاه پزشکی - تولید غلات گرایش برنج - تولید مرکبات - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر - تولید و فرآوری انگور - تولید و فرآوری چای - تولید و فرآوری زعفران - فناوری پرورش توت فرنگی - گل و گیاهان زینتی - امور زراعی و باغی (همه گرایش ها) - ترویج کشاورزی - توسعه روستایی - تکنولوژی تولید چغندرقند - تکنولوژی تولید نیشکر - تکنولوژی تولیدات زراعی - تولید دانه های روغنی - تولید قارچ های خوراکی - تولید نهال - تولید و پرورش سبزی و صیفی - تولید و فرآوری پسته - تولید و فرآوری خرما - تولید و فرآوری زیتون - کشت و آماده سازی توتون - میوه های سردسیری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).