جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری دامپروری - تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری دامپروری - تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری دامپروری - تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل: دام (همه گرایش ها) - نوغانداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).