جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی فراگیر پیام نور / کارشناسی فراگیر پیام نور مهندسی عمران - مهندسی راه آهن (خط و سازه های ریلی) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی فراگیر پیام نور مهندسی عمران - مهندسی راه آهن (خط و سازه های ریلی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی 1 (4 واحد) - فیزیک 1 (3 واحد) - اندیشه اسلامی 1 (2 واحد) - فارسی عمومی (3 واحد) - زبان انگلیسی (3 واحد) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).