جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / مهندسی صنایع - اتوماسیون کتاب هدیه دهید

مهندسی صنایع - اتوماسیون

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، تحقیق در عملیات پیشرفته، آمار و احتمالات مهندسی، اقتصاد مهندسی پیشرفته، برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها، طراحی سیستم های صنعتی، کنترل کیفیت آماری، سیستم های اطلاعاتی، مدیریت عملیات (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس نظر خانم «مري ريچموند» .............. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) رفاه کودک و رفاه خانواده يک موضوع واحد تلقي مي شود.
2) توزيع مجدد درآمد بايد منجر به انتقال واقعي قدرت خريد به گروه هاي کم درآمد گردد.
3) سه شاخص اصلي توسعه انساني عبارتند از: سطح سواد،‌ قدرت خريد و طول عمر توام با سلامتي.
4) مراد از ضرر مادر زيان بدني و زيستي در هنگـــام بارداري هاي مکرر
... بیشتر