جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی شیمی - مهندسی پلیمرسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هفتاد و ششم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر تولید ماهی بسته بندی شده بیش تری از نظر حجم و کیفیت با همان مقدار نهاده تولید شود به آن چه می گویند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) اثربخشی
2) بهره وری
3) کارآیی
4) توانمندسازی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری
... بیشتر