جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوری کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوریسوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سی و سوم

- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - موریانه ها با داشتن فلور میکروبی در دستگاه گوارش خود توانایی ویژه ای در تجزیه .............. دارند. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) پکتین
2) سلولز
3) کیتین
4) لیگنین
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات
... بیشتر