جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوری - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوری - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش هشتم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - در بررسی نگرش زنان خانه دار شهر تهران به شیوه های فرزندپروری، استفاده از کدام روش نمونه گیری غیرعملی است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) داوطلبانه                   
2) در دسترس                
3) تصادفی ساده             
4) سهمیه ای 
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - گزینه­ «3»

-
... بیشتر