جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوری - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوری - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاه و هفتم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – پدیده ترمه کارست یا کارست حرارتی از اشکال پیکر اقلیمی غالب در کدام منطقه مورفودینامیکی می باشد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) یخچالی
2) گرم و مرطوب
3) مجاور یخچالی
4) کم آب
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»... بیشتر