جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی آزاد / مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - کاربردهای ICT امروز پنج شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - کاربردهای ICT