جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / مهندسی بهداشت محیط کتاب هدیه دهید

مهندسی بهداشت محیط

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (2)، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (1)، تصفیه آب و فاضلاب (1)، آلودگی هوا (1)، کلیات بهداشت محیط (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).