جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری مهندسی بهداشت حرفه ای - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری مهندسی بهداشت حرفه ای - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، شناسایی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل فیزیک، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی، ایمنی و حوادث ناشی از کار، سم شناسی صنعتی، بیماری های ناشی از کار، کلیات خدمات بهداشتی شامل بهداشت آب، دفع مواد زائد صنعتی، مبارزه با آلودگی هوای محیط کار، تشکیلات و خدمات بهداشتی حرفه ای، آموزش بهداشت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).