جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته مهندسی برق دربرگیرنده رشته های مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی مکاترونیک، مهندسی راه آهن برقی، مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی هسته ای، مهندسی فناوری ماهواره، مهندسی کنترل و علائم راه آهن، مهندسی فتونیک، مهندسی نانوفناوری، مهندسی صدا، مهندسی مخابرات امنیتی می باشد.
رشته مهندسی برق از زیرمجموعه مهندسی برق شامل 13 گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانو الکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال، سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی، سامانه های برقی حمل و نقل، مخابرات میدان و موج، مخابرات نوری، مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی، کنترل، رشته مهندسی پزشکی از زیرمجموعه مهندسی برق شامل 3 گرایش بیوالکتریک، فناوری اطلاعات، مهندسی ورزش، رشته مهندسی پدافند غیرعامل از زیر مجموعه مهندسی برق شامل 1 گرایش افا (استتار، فریب و اختفا)، رشته مهندسی سیستم های انرژی شامل 3 گرایش تکنولوژی انرژی، انرژی و محیط زیست، سیستم های انرژی، رشته مهندسی هسته ای از زیرمجموعه مهندسی برق شامل 5 گرایش کاربرد پرتوها، گداخت هسته ای، راکتور، پرتوپزشکی، مهندسی فیزیک بهداشت، رشته مهندسی فتونیک از زیرمجموعه مهندسی برق شامل 1 گرایش نانوفتونیک، رشته مهندسی نانوفناوری از زیرمجموعه مهندسی برق شامل 1 گرایش نانوالکترومکانیک می باشد.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش بیست و هشتم ( بیشتر ... )