جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری معماری (علمی - کاربردی معماری) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری معماری (علمی - کاربردی معماری) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و هندسه، فن ساختمانی (شامل: ایستایی، عناصر و جزئیات ساختمان، تنظیم شرایط محیطی، شناخت مواد و مصالح، متره و برآورد، ترسیمات فنی)، مبانی نظری معماری (شامل: مبانی نظری و معماری، تاریخ معماری، پرسپکتیو) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).