جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد معدن - استخراج معدن - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد معدن - استخراج معدن - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تکنولوژی استخراج معدن (20 سوال)، حفاری (چالزنی و آتشکاری) (10 سوال)، علوم زمین و آزمایشگاه (10 سوال)، فرآوری مواد معدنی (10 سوال)، اکتشاف معدن (10 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).