جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری مرمت و احیاء بناهای تاریخی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری مرمت و احیاء بناهای تاریخی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، هنر و تمدن ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی، مواد و مصالح، عناصر و جزئیات در معماری و بناهای سنتی، مبانی نظری مرمت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).