جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی لجستیک بنادر - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی لجستیک بنادر - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (1)، اقتصاد خرد (2)، اقتصاد کلان (2)، مدیریت استراتژیک (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هشتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي راهنماي صوتي يک کودک نابينا،‌ اگر صداي برخاسته از يک شي روشن باشد،‌ بايد چه خصوصيتي را از شي برداشت کند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) کوچک بودن
2) بزرگ بودن
3) نرمي
4) سفتي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام
... بیشتر