جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کتاب هدیه دهید

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بهداشت حرفه ای (3)، بهداشت محیط (3)، اصول ایمنی (2)، اصول و مبانی مدیریت (2)، کلیات بهداشت عمومی (1)، آمار و اپیدمیولوژی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و سی و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ائتلافــات حــزبي معمولاً در کـــدام يک از نظام هاي حزبي زير انجام مي پذيرد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 
1) احزاب آمريکايي    
2) نظام حزب مسلط
3) نظام هاي دموکراتيک
4) احزاب اروپايي
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – وظيفه عالم سياسي
... بیشتر