جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد مدیریت خانواده - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد مدیریت خانواده - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: حقوق خانواده (10 سوال)، خانواده در اسلام (10 سوال)، بهداشت خانواده (10 سوال)، بیماری های شایع کودکان (10 سوال)، روان شناسی رشد (10 سوال)، مدیریت خانواده و هزینه ها (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).