جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی آزاد / مدیریت بیمه امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

مدیریت بیمه