جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری مدارک پزشکی کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری مدارک پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آمار، ریاضی، اصطلاحات پزشکی، کدگذاری، مدارک پزشکی، کلیات پزشکی، اصول بایگانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).