جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری محیط زیست - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری محیط زیست - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته محیط زیست کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، آموزش محیط زیست.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته محیط زیست شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اکولوژی عمومی، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، آمار و روش های تحلیل سیستم ها، اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست، اصول و روش های برنامه ریزی درسی، ارزیابی توان محیط زیست، مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS).
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

شیوه نامه نگارش پایان نامه
1- آخرين بخش مقاطع كارشناسی ارشد و دکتری مربوط به تهيه پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری است كه دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری را موظف می‌ کند در حوزه ای که مربوط به رشته تحصيلی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری وی می‌ باشد، زير نظر استاد راهنما به تحقيق و نگارش پایان ‌نامه بپردازد.
2- تعیین استاد راهنما با پيشنهاد دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری می‌باشد. موافقت استاد راهنما و تأييد گروه تخصصي نیز
... بیشتر