جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری محیط زیست - آلودگی محیط زیست - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری محیط زیست - آلودگی محیط زیست - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: گیاه شناسی عمومی، شناخت و حمایت محیط زیست، بیولوژی حیوانات شکاری، اکولوژی حیات وحش، پارک های ملی، جنگلی و پردیس ها (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).