جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار - سیستم های سخت افزاری رایانه) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار - سیستم های سخت افزاری رایانه) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و آمار، زبان تخصصی، مدار منطقی، برنامه سازی کامپیوتر، دروس تخصصی نرم افزار (شامل سیستم عامل ذخیره و بازیابی اطلاعات و ساختمان داده ها)، دروس تخصصی سخت افزار (شامل معماری کامپیوتر، تحلیل مدارهای الکتریکی و تحلیل مدارهای الکترونیکی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).