جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی معدن کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی معدن

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: زمین شناسی ساختاری، مکانیک سیالات، مقاومت مصالح (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و بیست و ششم
– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – با فوت پدر،‌ حضانت طفل: سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بدون هیچ قید و شرطی به عنوان حق برای مادر محسوب می شود.
2) در صورت اقتضای مصلحت طفل به جد پدری واگذار می شود.
3) با مادر است،‌ اما ازدواج مادر از جهات سلب حضانت از وی محسوب می شود.
4) با جد پدری است،‌ مگر این که جد پدری مایل به نگه داری طفل نباشد که آن گاه با مادر
... بیشتر